امواج و

ادکلن آمواج نامی آشنا برای دوست داران عطرهای لوکس است. Dec 28, 2018 · امواج الکترومغناطیسی بر حسب بسامدشان به نام‌های گوناگونی خوانده می‌شوند که می‌توان به امواج رادیویی، ریزموج، فروسرخ (مادون قرمز)، نور مرئی، فرابنفش، پرتو ایکس و پرتو گاما اشاره کرد

2022-12-04
    حفلة راس السنة 2018 بالقاهرة واتر واي ك
  1. امواج صوتی امواج متراکمی هستند
  2. محصولات حفاظت فردی